[Tutorials] Tạo hiệu ứng tuyết rơi Like a Master cho Website WP

Tạo hiệu ứng tuyết rơi cho WordPress đơn giản dễ làm với hướng dẫn nhanh của mình. Chỉ việc Copy Paste, thật đơn giản.

Vì mình khá bận nên ko có nhiều thời gian viết bài, đại loại ngắn gọn là Bạn làm theo các bước sau:

Tạo hiệu ứng tuyết rơi Like a Master cho Website WP-realdev
Tạo hiệu ứng tuyết rơi Like a Master cho Website WP-realdev

Code Tạo hiệu ứng tuyết rơi cho WordPress vào Functions.php

Bạn tiến hành truy cập Functions.php của theme đang hoạt động tại vị trí Themes (Giao diện) / Theme File Editor. Sau đó Copy code Tạo hiệu ứng tuyết rơi cho WordPress sau và dán vào cuối tệp functions.php

/* Code tạo hiệu ứng Tuyết rơi, Hoa rơi ... by RealDev */
add_action('wp_footer', function () {
?>
  <div class="snowfall">
    <canvas id="snow1" width="1920" height="887"></canvas>
  </div>
  <style>
    #snow1 {
      position: fixed;
      top: 0;
      left: 0;
      z-index: 999;
      pointer-events: none;
    }
    .snowfall {
      position: fixed;
      pointer-events: none;
      z-index: 2;
    }
    #snow1 {
      filter: brightness(0) saturate(100%) invert(14%) sepia(100%) saturate(7387%) hue-rotate(272deg) brightness(87%) contrast(122%);
    }
  </style>
  <script>
    window.onload = function() {
      var snowCanvas = document.getElementById("snow1");
      var ctx = snowCanvas.getContext("2d");
      var width = window.innerWidth;
      var height = window.innerHeight;
      snowCanvas.width = width;
      snowCanvas.height = height;
      var snowflakes = 15;
      var snowflakeArray = [];
      var angle = 0;
      for (var i = 0; i < snowflakes; i++) {
        snowflakeArray.push({
          x: Math.random() * width,
          y: Math.random() * height,
          r: 4 * Math.random() + 3,
          d: Math.random() * snowflakes
        });
      }
      var snowImage = new Image();
      snowImage.src = "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABwAAAAcCAYAAAByDd+UAAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAJ7SURBVHgBrVaNsZswDHZ6HYANwgh0A7rB6wZkg2wAnSB0ArIBrxPQDfI2cDoBbKBaQcIfirmX9KI7n40k618Wzj0IRPRGM3RyLsIqwxrCOrpXQxCah+UpDY17JYiyXM5NWKMoYu8KwWfuVRCEXSCci6dCK8Hz/TNCc7E+l+8jnN9AKIZ1kH3UPLKnzI/npPcBWWk+xOqbRwkeVLh4nZBTUiy0Sulf3HPAlv4M6yrfP8L6HdYEPDnsd559FauYcBLcXR4gJCdD6kQoK35321AHGe+73W7SOJ9MmAYIVyc5yiTPPfBh7npZDcgYgfeo1ntgwOJguFCs0D14rDyZwXljPH8fgd9rNVZySV+OFOzFyxos5wLJjREIPa37d/EyN4pa8XY01noRUso6Cw7vjnIXQ3+yRaHlO4jyDJgbiq9LlyioFow8q1KhYRuV9mKeMELDkSUvRdpo7lWGp9Dz0oehZK/uc9h6L1mp0v6E9YHEIPvDWomjx4aUcbWce6uJYhFVcCbwnnEX9FIJHpTUtJ4KJGcvBnDB8DzUFsC73ionqQ1VVmluaJ1kVEaigL0/A60HvDfG6V6J7Nvb6oDY0X0fekqMHoLxZHCjua8t1Kk8B1anoKPYT/q0dUAfKEbH05yrZkMW867ySMZTPbOSQhSOG8JKisWmCjk9LfDcqhjH00H2v6akr1zWt5feuV9ungw6jr47GVfCN5ki1nY4KG1rHk4b+KubR5T2HL8800YPb8mYgeLo0dC0kB8sphFC62GvQE4n+yLTPQMUR1RL0LNCa+h/fqI+UViAtzWtC0w9Kd0rgbZ/hBn38J/3Mz9RuYs/Ud/cXKEHoD0E/wDUg+T725amVAAAAABJRU5ErkJggg==";
      function updateSnowflakes() {
        ctx.clearRect(0, 0, width, height);
        for (var i = 0; i < snowflakes; i++) {
          var flake = snowflakeArray[i];
          ctx.drawImage(snowImage, flake.x, flake.y, 2 * flake.r, 2 * flake.r);
        }
        angle += 0.01;
        for (var i = 0; i < snowflakes; i++) {
          var flake = snowflakeArray[i];
          flake.y += Math.cos(angle + flake.d) * 0.5 + 0.5 + flake.r / 4; // Giảm tốc độ rơi
          flake.x += Math.sin(angle) * 1; // Giảm tốc độ di chuyển ngang
          if (flake.x > width + 5 || flake.x < -5 || flake.y > height) {
            if (i % 3 > 0) {
              flake.x = Math.random() * width;
              flake.y = -10;
            } else if (Math.sin(angle) > 0) {
              flake.x = -5;
              flake.y = Math.random() * height;
            } else {
              flake.x = width + 5;
              flake.y = Math.random() * height;
            }
          }
        }
        requestAnimationFrame(updateSnowflakes);
      }
      requestAnimationFrame(updateSnowflakes);
    };
  </script>
<?php
});

Sau đó bạn lưu lại và reload để thưởng thức hiệu ứng tuyết rơi cho WordPress.

Chú ý: Nhớ Clear Cache nếu đang sử dụng Plugin tăng tốc.

Tuỳ Biến

Trong mã code Tạo hiệu ứng tuyết rơi cho WordPress mặc định mình đang áp dụng kỹ thuật Filter CSS để có thể sử dụng được nhiều màu khác nhau áp dụng cho nhiều Website khác nhau. (Mình tâm lý đến thế là cùng ^^).

Bước 1: Truy cập vào Website chuyên tạo các Filter CSS

Tao-hieu-ung-tuyet-roi-realdev
Tao-hieu-ung-tuyet-roi-realdev

Bạn tiến hành truy cập vào: https://angel-rs.github.io/css-color-filter-generator/

Sau đó nhập mã HEX: Ví dụ trong code mặc định của mình là: #6e01f0

Sau đó bạn bấm vào Get Filter để tạo mã CSS và click vào Copy để sao chép vào bộ nhớ tạm.

Bước 2: Dán mã CSS vào vị trí

Bạn dán mã CSS vào vị trí bên trong Style cho #snow1 . Ví dụ:

#snow1 {
  filter: brightness(0) saturate(100%) invert(14%) sepia(100%) saturate(7387%) hue-rotate(272deg) brightness(87%) contrast(122%)
}

Sau đó lưu lại tệp Functions.php và reload lại trang.

Chú ý: Nhớ Clear Cache nếu đang sử dụng Plugin tăng tốc.

Tuỳ biến cho tốc độ rơi hiệu ứng tuyết rơi

Trong phần code mình có comment code phần tốc độ hiệu ứng Tạo hiệu ứng tuyết rơi cho WordPress, bạn có thể nâng số cao hoặc thấp hơn để có tốc độ theo ý bạn.

Thay đổi hình ảnh bông tuyết thành ảnh bất kỳ

Vì code của mình theo kiểu Like a Master thì bạn chỉ việc tìm một hình bất kỳ theo thời điểm, ví dụ bông mai, bông tuyết các kiểu đà điểu.

Cách 1: Upload hình lên trên Media của Website.

Bạn lựa hình ảnh tuỳ chỉnh và upload lên Media của Website và chèn link vào thay cho mã base64 mặc định

Cách 2: Sử dụng kỹ thuật chuyển hình ảnh sang html

Kỹ thuật chuyển hình ảnh sang html được gọi là Encode base64.

Bạn có thể vào trang tạo ảnh sang base64 bất kỳ, ví dụ:

https://www.base64-image.de/

Sau đó thay thế phần đó cho phần này:

snowImage.src = "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABwAAAAcCAYAAAByDd+UAAAACXBIWXMAAAsTAAALEwEAmpwYAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAJ7SURBVHgBrVaNsZswDHZ6HYANwgh0A7rB6wZkg2wAnSB0ArIBrxPQDfI2cDoBbKBaQcIfirmX9KI7n40k618Wzj0IRPRGM3RyLsIqwxrCOrpXQxCah+UpDY17JYiyXM5NWKMoYu8KwWfuVRCEXSCci6dCK8Hz/TNCc7E+l+8jnN9AKIZ1kH3UPLKnzI/npPcBWWk+xOqbRwkeVLh4nZBTUiy0Sulf3HPAlv4M6yrfP8L6HdYEPDnsd559FauYcBLcXR4gJCdD6kQoK35321AHGe+73W7SOJ9MmAYIVyc5yiTPPfBh7npZDcgYgfeo1ntgwOJguFCs0D14rDyZwXljPH8fgd9rNVZySV+OFOzFyxos5wLJjREIPa37d/EyN4pa8XY01noRUso6Cw7vjnIXQ3+yRaHlO4jyDJgbiq9LlyioFow8q1KhYRuV9mKeMELDkSUvRdpo7lWGp9Dz0oehZK/uc9h6L1mp0v6E9YHEIPvDWomjx4aUcbWce6uJYhFVcCbwnnEX9FIJHpTUtJ4KJGcvBnDB8DzUFsC73ionqQ1VVmluaJ1kVEaigL0/A60HvDfG6V6J7Nvb6oDY0X0fekqMHoLxZHCjua8t1Kk8B1anoKPYT/q0dUAfKEbH05yrZkMW867ySMZTPbOSQhSOG8JKisWmCjk9LfDcqhjH00H2v6akr1zWt5feuV9ungw6jr47GVfCN5ki1nY4KG1rHk4b+KubR5T2HL8800YPb8mYgeLo0dC0kB8sphFC62GvQE4n+yLTPQMUR1RL0LNCa+h/fqI+UViAtzWtC0w9Kd0rgbZ/hBn38J/3Mz9RuYs/Ud/cXKEHoD0E/wDUg+T725amVAAAAABJRU5ErkJggg==";

Chú ý: đặt bên trong: snowImage.src = " "; để mã code được hoạt động tốt nhất.

Kết

Với hướng dẫn nhanh chóng và dễ làm bạn đã có hiệu ứng tuyết rơi Like a Master rồi. Chúc bạn thành công.!

Các Kiến Thức từ RealDev Blogs luôn luôn theo tôn chỉ là làm sao cho mọi người dễ dùng nhất, thuận tiện nhất.

RealDev không khuyến khích và không chịu trách nhiệm nếu Bạn sử dụng các Tài nguyên được chia sẻ trên trang RealDev powered by RealGOOD Quintessence JSC với mục đích thương mại.

Sau khi Bạn hài lòng với Hướng dẫn mà RealDev chia sẻ. Đừng quên để lại [Comment], đánh giá [5 Sao] cho các Hướng dẫn chất lượng đến từ Vĩnh Minh Đạo bạn nhé ^^ .

Bởi hành động nhỏ nhưng mang lại động lực to lớn cho RealDev và sự phát triển của Website.

4.5/5 - (169 Yêu thích)

Về Tác giả

Founder
Trần Đạo aka RealDev là một lập trình viên PHP, một SEO chuyên nghiệp, làm việc toàn thời gian và lâu năm với WordPress. Tôi có nhiều kinh nghiệm cho các dự án SEO. Tôi cũng đã tham gia vào thiết kế, vận hành các Website WordPress trong nhiều lĩnh vực như TMĐT, Nội thất, Du lịch, Văn phòng, Công ty, Đơn vị ... Tôi cũng là chủ sở hữu Website RealDev.vn và cũng là nhà sáng lập cộng đồng VietCoders Community. Tôi là Founder và CEO của RealGOOD Quintessence JSC.
Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook Facebook
Zalo Zalo
Phone Phone
Đã Copy vào Bộ nhớ tạm
Trang web này sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn. Bằng cách duyệt trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie.