Chúng ta chỉ sống một cuộc đời

Chính vì thế thôi thúc Vĩnh Minh Đạo làm một điều gì đó để cho cuộc đời Đạo đáng sống hơn.

Cũng vì định hướng ấy, Đạo đã chọn “Code danh” là Real Deverloper viết tắt là RealDev. Ngụ ý là Code chân thành, chân thật.

Logo-full

Đam mê

Chia sẻ là tôn chỉ

Cống hiến

Mọi thứ Đạo có

Tiến bộ

Không ngừng cải tiến