[Reference] Mã lỗi 4xx là gì và chi tiết các mã lỗi để bạn hiểu và vận hành hiệu quả

Mã lỗi 4xx là bài Hướng dẫn tâm huyết mà RealDev chia sẻ với mọi người. Lý do vì sao thì cùng RealDev tìm hiểu trong bài đăng này nhé ^^

Binary Code Background Motion Binary Data Hacking Computer Data
Mã lỗi 4xx

Mã lỗi 4xx là gì.? – What is 4xx Error Codes .?

Mã lỗi 4xx là tập hợp danh sách mã lỗi có tiền tố là 4 và phía sau là các mã từ 00 đến 17. Mỗi mã sẽ có quy ước trình bày lỗi khác nhau được áp dụng trên toàn thế giới để biểu trình rằng đây là một hoặc nhiều mã lỗi phản hồi http / https hay còn gọi là các lỗi Internal (cục bộ) trên hệ thống / website.

Chung quy để dễ hiểu mã 4xx là gì xin mời bạn xem danh sách mã dưới đây:

400-error-realdev
Mã lỗi 400 là gì.?

1: Mã lỗi 400 là gì.?

Mã lỗi 400 là mã có quy ước là: YÊU CẦU SAI. Có nghĩa truy vấn / yêu cầu được đưa ra từ phía máy khách mà máy chủ không hiểu dẫn đến lỗi này. Lỗi này thông thường dó máy chủ hệ thống / website không hiểu được yêu cầu và do không hiểu nên không thể xử lý truy vấn được gửi từ máy khách do không được định dạng đúng hoặc không tuân thủ chuẩn giao thức HTTP.

401-error-realdev
Mã lỗi 401 là gì.?

2: Mã lỗi 401 là gì.?

Mã lỗi 401 là mã có quy ước là: KHÔNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN. Có nghĩa thông báo lỗi này xảy ra khi xác thực từ phía máy chủ lưu trữ hệ thống / website từ chối xác nhận thông tin xác thực được cung cấp từ phía máy khách.

Để dễ hiểu khi bạn gửi thông tin đăng nhập nhưng không giống với thông tin được lưu trữ trên hệ thống / website thì sẽ dẫn đến mã lỗi này. Thông thường các nhà cung cấp sẽ thay thế mã lỗi này bằng các văn bản đễ thân thiện với người dùng.

402-error-realdev
Mã lỗi 402 là gì.?

3: Mã lỗi 402 là gì.?

Mã lỗi 402 là mã có quy ước là: YÊU CẦU THANH TOÁN. Mã này hiện tại chưa được sử dụng, dự kiến trong tương lai mã 402 sẽ được sử dụng như một phần của một số hình thức thanh toán kỹ thuật số.

403-error-realdev
Mã lỗi 403 là gì.?

4: Mã lỗi 403 là gì.?

Mã lỗi 403 là mã có quy ước là: FORBIDDEN. Có nghĩa yêu cầu được gửi đến máy chủ hệ thống / website được chấp thuận nhưng bị từ chối phản hồi và xử lý. Ngay cả trong trường hợp được ủy quyền chính xác cũng không sử dụng được trong trường hợp mã này.

Một ví dụ đơn giản là khi Cookie bị sai thì ngay cả thông tin đúng cũng không được xác nhận.

404-error-realdev
Mã lỗi 404 là gì.?

5: Mã lỗi 404 là gì.?

Mã lỗi 404 là mã có quy ước là: KHÔNG TÌM THẤY TỆP. Đây là mã LỖI MỀM khác với mã LỖI CỨNG của 410. Mã lỗi 404 cực kỳ phổ biến mà ai cũng biết. Một ví dụ dễ hiểu là khi bạn có một tệp tại một vị trí có đường dẫn chính xác hoặc một cấu trúc đường dẫn URL, trong hoàn cảnh nào đó tệp hoặc URL đó bị mất trên hệ thống lưu trữ / website sẽ dẫn đến thông báo lỗi này.

Thêm một ví dụ dễ hiểu khác là khi bạn truy cập URL https://realdev.vn/daominvinh sẽ cho bạn một phản hồi HTTP 404. Có nghĩa tệp tin hoặc URL trên không tồn tại và hoặc đã bị xóa.

Http Error 405 Method Not Allowed. 3d Render Illustration.
Mã lỗi 405 là gì.?

5: Mã lỗi 405 là gì.?

Mã lỗi 405 là mã được quy ước là: PHƯƠNG THỨC KHÔNG ĐƯỢC CHO PHÉP. Mã này được sử dụng khi các phương thức truy cập tài nguyên trên máy chủ hệ thống / website được xác định trong giao thức HTTP, nhưng được cấu hình để cho phép hoặc không cho phép bất kỳ phương thức nào.

Một ví dụ dễ hiểu là mã 405 này được hiển thị khi yêu cầu không được phép với tài nguyên được xác định trong truy vấn yêu cầu từ phía máy khách. Mã lỗi 405 thường thấy khi sử dụng phương thức POST và bị từ chối.

6: Mã lỗi 406 là gì.?

Mã lỗi 406 là mã được quy ước là: KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN. Mã này được hiển thị khi máy chủ hệ thống / website phát hiện ra rằng phản hồi duy nhất nó có thể tạo và trả về phía máy khách và không được máy khách chấp nhận. Mã 406 rất hiếm khi xảy ra trong môi trường sử dụng thông thường.

7: Mã lỗi 407 là gì.?

Mã lỗi 407 là mã được quy ước là: YÊU CẦU XÁC THỰC PROXY. Mã 407 tương đồng với mã 401 và máy chủ phản hồi lỗi 407 khi yêu cầu từ phía máy khách là chính xác nhưng nếu muốn truy cập vào tài nguyên được trả về trước tiên phải xác thực bằng PROXY.

Một ví dụ điển hình của Website WordPress là khi bạn cài đặt Themes / Plugins nhưng hiển thị đăng nhập FTP để cài đặt thì cũng là một dạng mã 407.

Error_408-realdev
Mã lỗi 408 là gì.?

8: Mã lỗi 408 là gì.?

Mã lỗi 408 là mã được quy ước là: HẾT THỜI GIAN YÊU CẦU. Khi trong một thời gian được cấu hình sẵn từ hệ thống mà phía máy khách không có phản hồi, sau đó có truy vấn vợt thời gian được quy định thì mã này sẽ hiển thị.

Một ví dụ dễ hiểu là khi bạn đăng nhập tài khoản. Sau khoảng thời gian nhất định bạn sẽ bị đăng xuất khỏi hệ thống.

9: Mã lỗi 409 là gì.?

Mã lỗi 409 là mã được quy ước là: XUNG ĐỘT. Khi một truy vấn từ phía máy khách, và được máy chủ hệ thống chấp thuận nhưng không thể hoàn thành do có xung đột với một hoặc nhiều thành phần có sẵn trong hệ thống. Nội dung phải hồi sẽ đầy đủ nội dung thông tin lỗi để người dùng nhận ra sự cố và khắc phục.

Một ví dụ kinh điển trên WordPress để bạn dễ hiểu là khi bạn có một mã function sai hoặc xung đột với hệ thống sẽ bị báo lỗi. Và khi bạn bật Debug thì mã lỗi đó sẽ hiển thị chi tiết cho bạn biết lỗi ở đâu.

10: Mã lỗi 410 là gì.?

Mã lỗi 410 là mã được quy ước là: ĐÃ QUA. Mã 410 cũng thường được hiểu là mã LỖI CỨNG VĨNH VIỄN. Lỗi này được hiển thị có nghĩa phía máy chủ lưu trữ hệ thống chấp nhận truy vấn nhưng yêu cầu không còn khả dụng tại máy chủ. Và máy chủ hiểu được răng nó sẽ không bao giờ tồn tại nữa và máy chủ không biết nó được chuyển hướng về địa chỉ nào.

Một ví dụ dễ hiểu khi làm SEO. Khi chúng ta gán mã 410 cho một phần tử URL. Có nghĩa chúng ta muốn nói với Search Engine rằng không cần phải theo dõi URL này nữa, vì nó đã được xóa vĩnh viễn và không khôi phục cũng như không có URL chuyển hướng nào.

11: Mã lỗi 411 là gì.?

Mã lỗi 411 là mã được quy ước là: YÊU CẦU ĐỘ DÀI. Có nghĩa khi chúng ta gửi một truy vấn và phía máy chủ lưu trữ hệ thống phản hồi lại rằng chúng ta cần đạt độ dài tối thiểu để được chấp nhận.

Một ví dụ đơn giản là khi chúng ta nhập mật khẩu 2 ký tự sẽ bị từ chối. Nhưng khi nhập 8 ký tự trở lên sẽ được chấp thuận.

12: Mã lỗi 412 là gì.?

Mã lỗi 412 là mã lỗi được quy ước là: ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT KHÔNG THÀNH CÔNG. Có nghĩa khi chúng ta gửi một truy vấn tới hệ thống lưu trữ. Và nhận lại một phải hồi từ chối từ phía máy chủ lưu trữ hệ thống.

Một ví dụ dễ hiểu với WordPress mặc định khi chúng ta Upload một hình ảnh có đuôi là SVG lên hệ thống sẽ bị từ chối vì không được phép. Và mã lỗi ở đây chính là lỗi 412.

13: Mã lỗi 413 là gì.?

Mã lỗi 413 là mã lỗi được quy ước là: THỰC THỂ YÊU CẦU QUÁ LỚN. Mã lỗi này xuất hiện khi truy vấn từ phía máy khách là vượt quá sự cho phép từ máy chủ hệ thống lưu trữ.

Một ví dụ dễ hiểu là mặc định trong WordPress khi chúng ta Upload một tệp hình ảnh thì điểm ảnh Pixel được cho phép là dưới 2500px. Nếu tệp tin hình ảnh vượt quá số lượng cho phép trên sẽ không thể Upload lên Website.

14: Mã lỗi 414 là gì.?

Mã lỗi 404 là mã lỗi được quy ước là: URL YÊU CẦU QUÁ DÀI. Mã lỗi này xuất hiện khi truy vấn từ phía máy khách mà máy chủ không thể phân giải yêu cầu.

Một ví dụ dễ hiểu là chúng ta đã từng gặp khi click vào một Website mà chúng ta không thể đi đến trang đính mà nó luôn bị chuyển hướng vòng lặp.

15: Mã lỗi 415 là gì.?

Mã lỗi 415 là mã lỗi được quy ước là: LOẠI PHƯƠNG TIỆN KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ. Mã lỗi này sẽ xuất hiện khi máy chủ lưu trữ hệ thống từ chối hỗ trợ định dạng tài nguyên từ phía người dùng máy khách.

Một ví dụ dễ hiểu là với WordPress mặc định bạn không thể Upload tệp tin .php hoặc .js lên thư mục Media.

16: Mã lỗi 416 là gì.?

Mã lỗi 416 là mã lỗi được quy ước là: PHẠM VI YÊU CẦU KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN. Một máy chủ thường trả về phản hồi với mã trạng thái 416 nếu yêu cầu bao gồm trường tiêu đề yêu cầu Phạm vi và không có giá trị xác định phạm vi nào trong trường này trùng với phạm vi hiện tại của tài nguyên đã chọn và yêu cầu không bao gồm trường tiêu đề yêu cầu Phạm vi Nếu.

Một ví dụ dễ hiểu là nếu tài nguyên là một tệp hình ảnh và có 10000 byte và Phạm vi được yêu cầu là 5000-15000, thì nó không thể được đáp ứng.

17: Mã lỗi 417 là gì.?

Mã lỗi 417 là mã lỗi được quy ước là: KỲ VỌNG KHÔNG THÀNH CÔNG. Mã phản hồi này có nghĩa là sự mong đợi được chỉ ra bởi trường Expect tiêu đề yêu cầu không thể được đáp ứng bởi máy chủ này hoặc, nếu máy chủ là một proxy và có bằng chứng rõ ràng rằng yêu cầu không thể được thực hiện bởi máy chủ next-hop.

Tổng kết

Như vậy là RealDev đã chia sẻ tới anh em Mã lỗi 4xx là gì.? và danh sách các mã lỗi trong dải mã lỗi 4xx. Hi vọng với kiến thức từ bài đăng này sẽ hữu ích cho anh em nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bài chia sẻ sau.

Các Chia sẻ Tài nguyên của RealDev cam kết đều là Bản gốc, Sạch sẽ, đa phần đã được Kích hoạt Bản quyền sẵn chỉ việc Cài và Xài dành cho Cá nhân trải nghiệm. RealDev không khuyến khích và không chịu trách nhiệm nếu Bạn sử dụng cho mục đích thương mại.

Hãy mua ủng hộ Tác giả để họ có động lực thêm các tính năng mới vào Plugin / Themes.

Và cũng đừng quên dành tặng Vĩnh Minh Đạo [5 Sao][Comments] để Đạo có thêm động lực chia sẻ nhiều hơn. ^^

Trân trọng.!

4/5 - (5824 Yêu thích)

Về Tác giả

Founder
Trần Đạo aka RealDev là một lập trình viên PHP, một SEO chuyên nghiệp, làm việc toàn thời gian và lâu năm với WordPress. Tôi có nhiều kinh nghiệm cho các dự án SEO. Tôi cũng đã tham gia vào thiết kế, vận hành các Website WordPress trong nhiều lĩnh vực như TMĐT, Nội thất, Du lịch, Văn phòng, Công ty, Đơn vị ... Tôi cũng là chủ sở hữu Website RealDev.vn và cũng là nhà sáng lập cộng đồng VietCoders Community. Tôi là Founder và CEO của RealGOOD Quintessence JSC.
Xem thêm
  1. uhgblxwlbz
    Trả lời

    Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook Facebook
Zalo Zalo
Phone Phone
Đã Copy vào Bộ nhớ tạm
Trang web này sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn. Bằng cách duyệt trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie.