[Flatsome] Danh sách Flatsome Hooks và Filters | Cập nhật năm 2024

Trong quá trình thiết kế Website WordPress và sử dụng Flatsome Theme, thông thường với người dùng cơ bản thì không có kiến thức về lập trình WordPress nên không quan tâm các Hooks và Filters.

Tuy nhiên, với người dùng nâng cao, và có kỹ năng về lập trình thì lại quan tâm đến Hooks và Filters. Đặc biệt khi sử dụng Theme Flatsome. Dưới đây là danh sách chi tiết các Hooks và Filters của Flatsome Theme.

Danh-sach-Flatsome-Hooks-va-Filters-by-RealDev
Danh sách Flatsome Hooks và Flatsome Filters

Các lưu ý khi sử dụng và hướng dẫn đọc code

Thông thường nhìn vào phần code bạn sẽ khá rối với những anh chị em lần đầu tiếp xúc, tuy nhiên trong phần trình bày dưới, mình có liệt kê theo danh sách như sau bạn chỉ cần nắm được cấu trúc là hoàn toàn có thể dễ hiểu và áp dụng:

Cách trình bày

 1. Tên Hook hoặc Filter: Ví dụ: flatsome_absolute_footer_primary
 2. Phương thức: action là một hook dạng add_action(flatsome_absolute_footer_primary, ‘ten_function_action’); . Trong đó ten_function_action chính là function mà bạn đặt tên.
 3. Phương thức: filter là một hook dạng add_filter(flatsome_wpseo_breadcrumb_remove_last, ‘ten_function_filter’); . Trong đó ten_function_filter chính là function mà bạn đặt tên.
 4. Vị trí: Chính là nơi mà phần Hook hoặc Filter được khai báo. Với vị trí template-parts/footer/footer-absolute.php:49 được hiển là đường dẫn của Tệp và dòng thứ 49. Bạn có thể truy cập vào Theme tại vị trí đó để đọc xem nó hiển thị cho chức năng gì và bạn sẽ có quyết định phù hợp với nhu cầu dự án.
 5. Áp dụng từ: Phiên bản Flatsome mà Hook hoặc Filter này được cung cấp. Bạn cần tối thiểu Version đó của Theme. Tuy nhiên bạn chỉ cần sử dụng Phiên bản mới nhất của Flatsome là được nhé.!
Danh-sach-cac-Flatsome-HOOKs
Danh sách các Flatsome Hooks

Danh sách các Flatsome HOOKs

Dưới đây là danh sách các Hook:

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • template-parts/footer/footer-absolute.php:49

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • template-parts/footer/footer-absolute.php:15

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/myaccount/dashboard-links.php:31
 • woocommerce/myaccount/account-links.php:37

flatsome_after_404

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • 404.php:35

flatsome_after_account_user

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/myaccount/account-user.php:25

flatsome_after_blog

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • template-parts/posts/layout-left-sidebar.php:37
 • template-parts/posts/layout-right-sidebar.php:37
 • template-parts/posts/layout.php:31

flatsome_after_body_open

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • maintenance.php:22
 • woocommerce/checkout/layouts/checkout-focused.php:23
 • woocommerce/checkout/layouts/checkout-simple.php:23
 • page-blank-landingpage.php:22
 • header.php:22

flatsome_after_breadcrumb

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/global/breadcrumb.php:53

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • template-parts/footer/footer.php:29

flatsome_after_header

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • single-blocks.php:22
 • page-blank-landingpage.php:26
 • header.php:37

flatsome_after_header_bottom

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • template-parts/header/header-bottom.php:50

flatsome_after_mini_cart_contents

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/cart/mini-cart.php:80

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.18.0

flatsome_after_mini_cart_cross_sells

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/cart/mini-cart/cross-sells.php:42

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.18.0

flatsome_after_mini_cart_empty_message

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/cart/mini-cart.php:108

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.18.0

flatsome_after_page

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • page-blank-sub-nav-vertical.php:60
 • page-blank-title-center.php:38
 • page-transparent-header-light.php:27
 • page-right-sidebar.php:44
 • page-single-page-nav.php:27
 • single-blocks.php:34
 • page-blank-landingpage.php:46
 • page-blank.php:29
 • page-my-account.php:55
 • page-left-sidebar.php:43
 • page-transparent-header.php:27
 • page.php:49
 • page-single-page-nav-transparent.php:27
 • page-header-on-scroll.php:27
 • page-single-page-nav-transparent-light.php:27

flatsome_after_page_content

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • page.php:41

flatsome_after_product_images

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/single-product/product-image-stacked.php:99
 • woocommerce/single-product/product-image-wide.php:93
 • woocommerce/single-product/product-image.php:129
 • woocommerce/single-product/product-image-vertical.php:96

flatsome_after_product_page

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/single-product.php:56

flatsome_after_sidebar_menu

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • template-parts/overlays/overlay-menu.php:71

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.15.0

flatsome_after_sidebar_menu_elements

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • template-parts/overlays/overlay-menu.php:67

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.15.0

flatsome_after_single_product_lightbox

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/content-single-product-lightbox.php:68

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.18.0

flatsome_before_404

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • 404.php:10

flatsome_before_blog

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • template-parts/posts/layout-left-sidebar.php:9
 • template-parts/posts/layout-right-sidebar.php:9
 • template-parts/posts/layout.php:9

flatsome_before_breadcrumb

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/global/breadcrumb.php:19

flatsome_before_comments

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • comments.php:23

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • template-parts/footer/footer.php:9

flatsome_before_header

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • header.php:29

flatsome_before_mini_cart_cross_sells

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/cart/mini-cart/cross-sells.php:11

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.18.0

flatsome_before_mini_cart_empty_message

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/cart/mini-cart.php:106

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.18.0

flatsome_before_mini_cart_total

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/cart/mini-cart.php:83

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.18.0

flatsome_before_page

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • page-blank-sub-nav-vertical.php:11
 • page-blank-title-center.php:12
 • page-transparent-header-light.php:11
 • page-right-sidebar.php:11
 • page-single-page-nav.php:11
 • single-blocks.php:21
 • page-blank-landingpage.php:25
 • page-blank.php:11
 • page-my-account.php:13
 • page-left-sidebar.php:11
 • page-transparent-header.php:11
 • page.php:18
 • page-single-page-nav-transparent.php:11
 • page-header-on-scroll.php:11
 • page-single-page-nav-transparent-light.php:11

flatsome_before_page_content

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • page.php:31

flatsome_before_product_images

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/single-product/product-image-stacked.php:60
 • woocommerce/single-product/product-image-wide.php:42
 • woocommerce/single-product/product-image.php:87
 • woocommerce/single-product/product-image-vertical.php:53

flatsome_before_product_page

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/single-product.php:19

flatsome_before_product_sidebar

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/content-single-product-custom.php:53
 • woocommerce/single-product/layouts/product-right-sidebar-full.php:13
 • woocommerce/single-product/layouts/product-left-sidebar-small.php:16
 • woocommerce/single-product/layouts/product.php:47
 • woocommerce/single-product/layouts/product-left-sidebar.php:48
 • woocommerce/single-product/layouts/product-stacked-right.php:55
 • woocommerce/single-product/layouts/product-right-sidebar.php:48
 • woocommerce/single-product/layouts/product-gallery-wide.php:66
 • woocommerce/single-product/layouts/product-no-sidebar.php:48
 • woocommerce/single-product/layouts/product-left-sidebar-full.php:15

flatsome_before_sidebar_menu

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • template-parts/overlays/overlay-menu.php:34

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.15.0

flatsome_before_sidebar_menu_elements

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • template-parts/overlays/overlay-menu.php:38

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.15.0

flatsome_before_single_product_custom

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/content-single-product-custom.php:37

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.12.0

flatsome_before_single_product_lightbox

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/content-single-product-lightbox.php:13

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.18.0

flatsome_blog_post_after

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/shortcodes/blog_posts.php:314

flatsome_blog_post_before

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/shortcodes/blog_posts.php:276

flatsome_breadcrumb

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/functions/fl-template-functions.php:24

flatsome_cart_sidebar

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/cart/cart.php:230
 • template-parts/header/partials/element-cart-mobile.php:77
 • template-parts/header/partials/element-cart-sidebar.php:53
 • template-parts/header/partials/element-cart.php:102

flatsome_category_title

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/layouts/headers/category-title-featured.php:19
 • woocommerce/layouts/headers/category-title-featured-center.php:22
 • woocommerce/layouts/headers/category-title.php:13

flatsome_category_title_alt

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/layouts/headers/category-title-featured.php:23
 • woocommerce/layouts/headers/category-title-featured-center.php:25
 • woocommerce/layouts/headers/category-title.php:16

Doc: https://docs.uxthemes.com/article/350-woocommerce-shop-page-result-count-and-ordering-dropdown

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • footer.php:16

flatsome_header_background

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • template-parts/header/header-wrapper.php:21

flatsome_header_elements

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/structure/structure-header.php:104

flatsome_header_wrapper

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • template-parts/header/header-wrapper.php:24

flatsome_portfolio_title_after

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • template-parts/portfolio/archive-portfolio-title-featured.php:31
 • template-parts/portfolio/portfolio-title-featured.php:23

flatsome_portfolio_title_left

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • template-parts/portfolio/archive-portfolio-title-featured.php:21

flatsome_portfolio_title_right

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • template-parts/portfolio/archive-portfolio-title-featured.php:34

flatsome_product_attribute_term_fields

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/extensions/flatsome-swatches/includes/class-swatches-admin.php:174
 • inc/extensions/flatsome-swatches/includes/class-swatches-admin.php:187

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.14.0

flatsome_product_box_actions

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/content-product.php:63
 • inc/shortcodes/ux_products.php:322
 • inc/shortcodes/ux_products.php:342

flatsome_product_box_after

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/content-product.php:81
 • inc/shortcodes/ux_products.php:346

flatsome_product_box_tools_bottom

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/content-product.php:60

flatsome_product_box_tools_top

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/content-product.php:57
 • inc/shortcodes/ux_products.php:318

flatsome_product_image_tools_bottom

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/single-product/product-image-wide.php:86
 • woocommerce/single-product/product-image.php:126
 • woocommerce/single-product/product-image-vertical.php:93

flatsome_product_image_tools_top

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/single-product/product-image-default.php:42
 • woocommerce/single-product/product-image-stacked.php:67
 • woocommerce/single-product/product-image-wide.php:87
 • woocommerce/single-product/product-image.php:94
 • woocommerce/single-product/product-image-vertical.php:60

flatsome_product_title

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/single-product/headers/header-product-featured-center.php:22
 • woocommerce/single-product/headers/header-product-top.php:13
 • woocommerce/single-product/headers/header-product-featured.php:19

flatsome_product_title_tools

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/single-product/headers/header-product-featured-center.php:25
 • woocommerce/single-product/headers/header-product-top.php:17
 • woocommerce/single-product/headers/header-product-featured.php:23

flatsome_products_after

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/layouts/category.php:102
 • woocommerce/layouts/category-none.php:91
 • woocommerce/layouts/category-right-sidebar.php:91
 • woocommerce/layouts/category-off-canvas.php:91

flatsome_products_before

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/layouts/category-none.php:14
 • woocommerce/layouts/category-right-sidebar.php:14
 • woocommerce/layouts/category-off-canvas.php:14

flatsome_sale_flash

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/single-product/product-image-default.php:39
 • woocommerce/single-product/product-image-stacked.php:64
 • woocommerce/single-product/product-image-wide.php:47
 • woocommerce/single-product/product-image.php:91
 • woocommerce/single-product/product-image-vertical.php:57

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/content-single-product-lightbox.php:51

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.18.0

flatsome_single_product_lightbox_summary

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/content-single-product-lightbox.php:60

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.18.0

flatsome_woocommerce_shop_loop_images

Phương thức: action

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/content-product.php:52
Danh-sach-cac-Flatsome-FILTERs
Danh sách các Flatsome FILTERs

Danh sách các Flatsome FILTERs

Dưới đây là danh sách các Filter của Flatsome.

flatsome_admin_menu_items_enabled

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/admin/backend/menu/class-menu.php:50

flatsome_ajax_search_function

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.php:26
 • inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.php:72

flatsome_ajax_search_post_type

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.php:23

flatsome_ajax_search_products_by_sku_search_query

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.php:61

flatsome_ajax_search_products_by_tag_search_query

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.php:58

flatsome_ajax_search_products_search_query

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.php:54

flatsome_ajax_search_query

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.php:22
 • inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.php:132

flatsome_attachment_size

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • image.php:80

flatsome_author_bio_avatar_size

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • template-parts/posts/content-single.php:54

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.13.3

flatsome_before_body_close_priority

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/structure/structure-footer.php:107

flatsome_custom_product_single_product_hooks

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/builder/shortcodes/custom-product.php:238

flatsome_disable_mini_cart

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • template-parts/header/partials/element-cart-mobile.php:16
 • template-parts/header/partials/element-cart.php:18

flatsome_dummy_text

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/helpers/helpers-frontend.php:112

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/shortcodes/follow.php:115

flatsome_header_account_username

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • template-parts/header/partials/element-account.php:28

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.13.2

flatsome_header_class

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/structure/structure-header.php:788

flatsome_header_element

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/admin/options/helpers/options-helpers.php:48

flatsome_header_title_class

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/structure/structure-header.php:808

flatsome_html_atts

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/helpers/helpers-frontend.php:31

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.18.0

flatsome_icon

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/helpers/helpers-icons.php:24

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.16.0

flatsome_infinite_scroll_params

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/extensions/flatsome-infinite-scroll/class-flatsome-infinite-scroll.php:105

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.6.2

Doc: https://docs.uxthemes.com/article/316-infinite-scroll-disable-history

flatsome_is_blog_archive

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/functions/function-conditionals.php:108

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.18.2

flatsome_is_shop_archive

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/functions/function-conditionals.php:121

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.18.2

flatsome_lightbox_close_btn_inside

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/functions/function-setup.php:217

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.9.0

Doc: https://docs.uxthemes.com/article/378-lightbox-close-button

flatsome_lightbox_close_button

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/functions/function-setup.php:205

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.9.0

Doc: https://docs.uxthemes.com/article/378-lightbox-close-button

flatsome_loop_review_count_html

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/loop/rating.php:37

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.16.0

flatsome_main_class

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/structure/structure-header.php:798

flatsome_maintenance_mode

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/admin/advanced/functions/functions.options.php:427
 • inc/functions/function-maintenance.php:29

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.18.0

flatsome_mini_cart_cross_sells_order

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/woocommerce/class-mini-cart.php:220

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.18.0

flatsome_mini_cart_cross_sells_orderby

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/woocommerce/class-mini-cart.php:218

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.18.0

flatsome_mini_cart_cross_sells_total

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/woocommerce/class-mini-cart.php:223

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.18.0

flatsome_new_flash_html

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/woocommerce/structure-wc-global.php:330

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.14.0

flatsome_payment_icons

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/woocommerce/structure-wc-global.php:563

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.9.0

Doc: https://docs.uxthemes.com/article/351-paymenticons

flatsome_product_block

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/helpers/helpers-woocommerce.php:99

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.12.0

Doc: https://docs.uxthemes.com/article/389-custom-product-page

flatsome_product_block_primary_term_id

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/helpers/helpers-woocommerce.php:13

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.12.0

flatsome_product_block_product_terms_args

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/helpers/helpers-woocommerce.php:23

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.12.0

flatsome_product_labels

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/single-product/sale-flash.php:36
 • woocommerce/loop/sale-flash.php:36

flatsome_relay_classes

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/classes/class-flatsome-relay.php:142

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.18.0

flatsome_relay_control_classes

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/classes/class-flatsome-relay.php:185
 • inc/classes/class-flatsome-relay.php:204

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.18.0

flatsome_relay_pagination_args

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/classes/class-flatsome-relay.php:278

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.18.0

flatsome_sale_bubble_percentage_cache_enabled

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/woocommerce/structure-wc-global.php:357
 • inc/woocommerce/structure-wc-global.php:381

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.13.2

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/shortcodes/share.php:89

flatsome_shipping_free_shipping_threshold

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/woocommerce/class-shipping.php:116

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.18.0

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/shortcodes/follow.php:81
 • inc/shortcodes/team_members.php:119

flatsome_show_block_edit_tooltip

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/post-types/post-type-ux-blocks.php:149

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.15.0

flatsome_show_mini_cart_item_quantity

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/woocommerce/class-mini-cart.php:176

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.18.0

flatsome_sidebar_class

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/structure/structure-sidebars.php:5

flatsome_single_product_thumbnails_classes

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/single-product/product-gallery-thumbnails.php:49
 • woocommerce/single-product/product-image-vertical.php:122

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.16.0

flatsome_single_product_thumbnails_render_without_attachments

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • woocommerce/single-product/product-gallery-thumbnails.php:16
 • woocommerce/single-product/product-image-vertical.php:103

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.16.0

flatsome_sticky_add_to_cart_enabled

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/woocommerce/structure-wc-product-page.php:256

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.13.0

flatsome_swatch_html

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/extensions/flatsome-swatches/includes/class-swatches-frontend.php:185

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.14.0

flatsome_swatch_image_size

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/extensions/flatsome-swatches/includes/class-swatches-frontend.php:211
 • inc/extensions/flatsome-swatches/includes/class-swatches-frontend.php:427
 • inc/extensions/flatsome-swatches/includes/class-swatches-frontend.php:716

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.14.0

flatsome_swatches_box_attribute

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/extensions/flatsome-swatches/includes/class-swatches-frontend.php:344

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.15.0

flatsome_swatches_box_display_min_count

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/extensions/flatsome-swatches/includes/class-swatches-frontend.php:391

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.18.0

flatsome_swatches_cache_enabled

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/extensions/flatsome-swatches/includes/class-swatches-frontend.php:363
 • inc/extensions/flatsome-swatches/includes/class-swatches-frontend.php:765
 • inc/extensions/flatsome-swatches/includes/class-swatches-frontend.php:780

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.14.0

flatsome_swatches_cache_time

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/extensions/flatsome-swatches/includes/class-swatches-frontend.php:377

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.14.0

flatsome_text_formats

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/structure/structure-admin.php:483

flatsome_viewport_meta

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/flatsome/:

 • inc/structure/structure-header.php:17

Áp dụng từ phiên bản Flatsome: 3.9.0

flatsome_woocommerce_get_alt_product_thumbnail

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/woocommerce/structure-wc-product-box.php:67

flatsome_woocommerce_shop_loop_category

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/woocommerce/structure-wc-product-box.php:107

flatsome_wpseo_breadcrumb_remove_last

Phương thức: filter

Vị trí tệp tin /wp-content/themes/flatsome/:

 • inc/integrations/wp-seo/class-wp-seo.php:53

Kết

Phiên bản hỗ trợ: 3.x.x trở lên của Theme Flatsome. Bạn nên sử dụng phiên bản mới nhất của Flatsome Theme sẽ sử dụng được tất cả các Hooks và Filters được liệt kê trên.!

Lời ngỏ từ RealDev

Để viết lên được một bài đăng tâm huyết thì mình cũng mất rất nhiều thời gian cho việc viết code, viết content, tạo ảnh, thêm các hướng dẫn custom nên đừng tiếc tặng mình một đánh giá, reviews thật lòng nhé. Điều này rất quan trọng vì nó giúp mình có thêm động lực và niềm vui cho đi hơn.!

Các Function / Kiến thức được chia sẻ trên RealDev đều hoàn toàn tham khảo từ các nguồn chính thống của WordPress / Themes và Plugins. Bản thân mình thấy nó có ích và muốn chia sẻ tới nhiều người để hiểu hơn. Hãy sử dụng cẩn thận và chắc chắn nếu bạn có kiến thức về Website WordPress và tránh xung đột các tên Functions. Mọi sự hỗ trợ hãy Comment, để được giúp đỡ.

Chúc một ngày giàu năng lượng và nhiều tốt lành, may mắn đến Bạn và Gia đình.!

Nếu bạn cần mình hỗ trợ thêm, hoặc muốn liên hệ mình làm Dịch vụ nào đó liên quan đến Website WordPress thì mình luôn sẵn sàng phục vụ bạn bằng tất cả cái Tâm và Tầm mình có. Liên hệ mình theo một trong nhiều phương cách dưới đây:

Thân mến và Trân trọng tín nhiệm của Bạn.!

4.5/5 - (152 Yêu thích)

Về Tác giả

Founder
Trần Đạo aka RealDev là một lập trình viên PHP, một SEO chuyên nghiệp, làm việc toàn thời gian và lâu năm với WordPress. Tôi có nhiều kinh nghiệm cho các dự án SEO. Tôi cũng đã tham gia vào thiết kế, vận hành các Website WordPress trong nhiều lĩnh vực như TMĐT, Nội thất, Du lịch, Văn phòng, Công ty, Đơn vị ... Tôi cũng là chủ sở hữu Website RealDev.vn và cũng là nhà sáng lập cộng đồng VietCoders Community. Tôi là Founder và CEO của RealGOOD Quintessence JSC.
Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook Facebook
Zalo Zalo
Phone Phone
Đã Copy vào Bộ nhớ tạm
Trang web này sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn. Bằng cách duyệt trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie.