Chính sách Chia sẻ Tài liệu

Chính sách này được cập nhật ngày 28/04/2024. Dưới đây là một số chính sách chia sẻ tài liệu, tài nguyên của RealDev.

Nói không với chèn Backdoor, Virus

Chúng tôi cam kết không chèn Backdoor, Virus với tất cả các hình thức. Trong một số trường hợp bất khả kháng. Ví dụ Server của chúng tôi bị Hack, chúng tôi sẽ lập tức sửa chữa chúng vì chúng tôi có sao lưu dữ liệu hàng ngày / 365 ngày / liên tục

Về Tài nguyên Download chứa bản quyền

Các tài nguyên tải xuống được chia sẻ mà tác giả phát triển không phải là RealDev thì đồng nghĩa chúng tôi đã kiểm tra trước trong môi trường phát triển Stagging. Vì vậy các tài nguyên được chia sẻ đi kèm bản quyền là phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, phát triển, tìm lỗi cho tài nguyên đó. Và không có định hướng chia sẻ để bạn sử dụng hoặc mua bán dưới mọi hình thức.

Về Tài nguyên Download không kèm bản quyền.

Các tài nguyên tải xuống được chia sẻ mà tác giả phát triển không phải là RealDev thì đồng nghĩa chúng tôi đã kiểm tra trước trong môi trường phát triển Stagging. Vì vậy các tài nguyên được chia sẻ đi kèm bản quyền là phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, phát triển, tìm lỗi cho tài nguyên đó. Và không có định hướng chia sẻ để bạn sử dụng hoặc mua bán dưới mọi hình thức.

Chúng tôi khuyến khích bạn nên mua trực tiếp từ Tác giả. Vì điều đó giúp tác giả có thêm tài chính, kinh phí và động lực phát triển nhiều hơn trong tương lai, mang lại sản phẩm chất lượng hơn cho bạn.

Về Tài nguyên của RealDev

Với tài nguyên được phát triển và chia sẻ từ RealDev. Tôi cấp quyền để bạn có thể sử dụng cá nhân. Và không đồng ý cho phép bạn sử dụng nó cho mục đích thương mại như mua bán, reseller hoặc hình thức bất kỳ phát sinh giao dịch dân sự cá nhân hoặc pháp nhân.

RealDev cũng từ chối hỗ trợ nếu có bất cứ phát sinh nào phát xuất từ các giao dịch không có sự cho phép hoặc xuất phát từ RealDev

4.5/5 - (90 Yêu thích)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *